Prof.Dr.
Kemalettin YILMAZ
Birim
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
İletişim
(264) 295 54 54